Organizace aukce

Autor věnuje do aukce výtvarné dílo a zadá vyvolávací cenu.

Domácí hospic Jordán vystaví autorovi darovací smlouvu.

Díla budou prezentována na tomto webu a sociálních sítích Domácího hospice Jordán a budou vystavena na Preaukční výstavě.

Nejedná se o internetovou aukci, díla lze koupit pouze na slavnostní aukci v den konání.

Pro účast v aukci je nutné mít zakoupen katalog s dražebním číslem (cena 100 Kč).

Pokud se zájemce o dílo nemůže osobně zúčastnit aukce, má možnost na základě vyplnění plné moci pověřit dražebníka Domácí hospic Jordán zastupováním při dražbě. V plné moci si zájemce zvolí katalogové číslo díla, název položky, vyvolávací cenu a limit. Vyplněnou a podepsanou plnou moc zašlete na adresu pořadatele dražby.
Formulář Plné moci k zastupování při aukci.

Aukční řád je součástí tohoto webu.
Aukční řád ke stažení (formát PDF)

Vstupné na Dobročinnou aukci, které pokryje část nákladů spojených s realizací akce, je stanoveno 100 Kč . V případě, že si účastník zakoupí katalog s dražebním číslem, má vstup zdarma.

Dokumenty:
Formulář Plné moci k zastupování při aukci
Aukční řád ke stažení (formát PDF)