Aukční řád

Dobročinné aukce uměleckých děl pro Domácí hospic Jordán

 1. Dobročinná aukce uměleckých děl se koná 26. listopadu 2023 v Gotické sále Staré radnice.
 2. Pořadatelem je Domácí hospic Jordán, o.p.s.
 3. Dobročinná aukce je veřejná.
 4. Umělecká díla jsou před aukcí k nahlédnutí na www. aukcehospic.cz.
 5. Umělecká díla jsou dražená dle pořadí uvedeného v Aukčním katalogu. Pořadí se shoduje s pořadím děl na www.aukcehospic.cz.
 6. Za katalog s dražebním číslem uhradí dražitel 100 Kč. Bez dražebního čísla nelze dražit.
 7. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního čísla.
  Za příhozy se považuje:
  • 200 Kč při vyvolávací ceně do 2000 Kč včetně
  • 500 Kč při vyvolávací ceně do 10000 Kč včetně
  • 1000 Kč při vyvolávací ceně nad 10000 Kč.
 8. Pokud není přes dvojí vyzvání přihozeno, oznámí licitátor ještě jednou podání a přiklepne věc dražiteli. Přiklepnutím se z dražitele stává vydražitel.
 9. Dražitelem (kupujícím) může být pouze osoba starší 18let.
 10. Cena dosažená na Dobročinné aukci je cenou konečnou, vydražiteli nejsou účtovány žádné další poplatky. Pořadatel vydá vydražiteli doklad o vydražené věci.
 11. Pořadatel Dobročinné aukce je oprávněn v průběhu aukce zařazovat přestávky.
 12. Vydražitel je povinen zaplatit vydražený předmět ihned po ukončení Dobročinné aukce (=odklepnutím poslední položky Dobročinné aukce), popřípadě si domluvit s pořadatelem způsob úhrady a převzetí vydraženého díla.
 13. V případě, že vydražitel neuhradí přiklepnutou věc podle bodu 12, považuje se věc za nevydraženou a může být znova zařazena do aukce.

Aukční řád ve formátu PDF